CÁCH LÀM NHIỆM VỤ GIANG SƠN CỰU Y. Cấp tối thiểu: 38

★ QUYỂN 1
Cấp 38 nhận nhiệm vụ tứ tượng (địa tâm) – ra hoang mạc 1 đánh sa hồn kiếm Bút ký bị rách – Hên nó cho nhanh – xui nó cho chậm.
Kiếm được bút ký về Dư khánh Triều ca trả nhiệm vụ và bắt đầu cuộc hành trình.

CÁCH LÀM NHIỆM VỤ GIANG SƠN CỰU Y
CÁCH LÀM NHIỆM VỤ GIANG SƠN CỰU Y.


Trang 1: Hoang mạc 1 => đánh 50 con sa hồn (tổ đội đc nhiệm vụ) => Dư khánh => Hoang mạc 2 tìm Đao cầm xanh (boss đao cầm – đánh nhiều nó khác ra – tổ đội được chung nhiệm vụ) => Dư khánh => Hoa trư Sa mạc 1 (Nằm bên góc trái bản đồ – đánh hết 3 con theo hên xui) => Dư khánh => nhận bảo tàng đồ lên Sa mạc 5 tìm Thiết bố (cấp 60 mới nhận đc – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại được – nên tìm cao thủ hỗ trợ )
Phần thưởng: Bikíp 4x bất kỳ .

Trang 2: Đông hải 1 => Giết 50 Lục quy => Dư khánh => tìm 1 trong ba con này Chúc ngư (225 – 207), Thố Ngư (221 – 197) và Thể Ngư (203 – 177) => Dư khánh = > Tìm Thiết ngư vương Đông hải 2 (250 – 206, 229 – 197, 206 – 177) => Giết 1 trong 3 con quái (Cự cốt thiệt ngư, Đại đầu ngư và Thiết la ngư: 203 – 2012, 216 – 199, 219 – 192) => Dư khánh => Nhận bản đồ đánh Kim trại trên Đông hải 5 (cấp 70 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – nên tìm cao thủ hỗ trợ).
Phần thưởng: món lục 4x, bikíp 4x, 6x, bất kỳ + áo cam theo hệ phái 7x.

★ QUYỂN 2
Dư khánh => Chọn thư hàng Băng linh => Băng xuyên 1 đánh Băng linh đến khi nào có được Hàng biểu
Dư khánh => Nếu chọn thư hàng Hỏa ma => Hiên viên 1 đánh Hỏa ma đến khi nào có được Hàng biểu
(Lưu ý: Kiếm hàng biểu rất mệt – có thể đánh 1 tiếng hoặc 10 tiếng nó mới ra – kiên trì nhé – đánh hoài nó cũng ra thôi.

Nhiệm vụ Hiên viên: Hàng biểu => Dư khánh => giết 50 lão hồ lô => Dư khánh => Dùng Lưu ly trảm siêu độ 9 Hỏa ma (mẹ cái này phê lắm các bác ạ – hết sức phải kiên trì) => Dư khánh => thu phục Hỏa tà xanh (Boss hỏa tà – tổ đội có thể song nhiệm vụ) – đánh đến máu vàng và thu phục – Dị nhân nên tắt tự đánh con đệ => Dư khánh => Thu phục sơn dương yêu hoặc Lôi Trạch thần xanh (Boss xanh – trong trạng thái giải cứu hiên viên – tức là: Mọi người phải làm song nhiệm vụ Tứ tinh ở Hiên viên cả 5 tầng – làm song đừng về trả mà phải để luôn cái chế độ hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi tìm thấy boss xanh – Lưu ý cấp 65 mới có nhiệm vụ Tứ tinh) => Dư khánh => Giết Côn bối (cấp 70 – nhận bản đồ đánh Côn bối trên Hiên viên 5 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – nên tìm cao thủ hỗ trợ).
Phần thưởng: 1 món lục 6x – bikip 4x, 6x, 7x bất kỳ.

➨ Nhiệm vụ Băng xuyên: Hàng biểu => Dư khánh => giết 50 băng Linh => Dư khánh = > Thu phục Hà cốt xanh hoặc Lam quái xanh (Boss xanh – tổ đội có thể song nhiệm vụ) – đánh đến máu vàng và thu phục – Dị nhân nên tắt tự đánh con đệ => Dư khánh => Giết Dã mao thần xanh hoặc Lôi trạch thần xanh (
Boss xanh – trong trạng thái giải cứu Băng xuyên – tức là: Mọi người phải làm song nhiệm vụ Tứ tinh ở Băng xuyên cả 5 tầng – Làm song đừng về trả mà phải để luôn cái chế độ hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi tìm thấy boss xanh – Lưu ý cấp 65 mới có nhiệm vụ Tứ tinh) => Dư khánh => Giết Lam Bá (Cấp 80 – Nhận bản đồ Lam bá trên Băng xuyên 5 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – chỉ được đánh Lam bá còn mấy con boss sung quanh nên tránh xa – rất khó nên tìm SIÊU cao thủ hỗ trợ).
Phần thưởng: 1 món 8X

★ QUYỂN 3:
Tim bút ký quyển 3 cần đánh quái ở Khổn tiên cung – tỉ lệ cao hơn là làm nhiệm vụ Thiên cương hồn hoặc siêu độ ở KTC – kiên trì mới có (lâu quá do ăn ở)
Bút ký => Dư khánh => giết Lam cốt xanh (Trong bảng nhiệm vụ nó ghi thu phục nhưng thực ra là giết) – Làm ở Khổn tiên cung thi tổ đội không có tác dụng => Dư khánh
=> Thu phục Bố thần xanh – máu vàng => Dư khánh.
=> Thu phuc 2 Ma nữ khác hệ – máu vàng (Tốc – Hỏa – Băng- Thổ -Lôi) => Dư khánh.
=> Thu phục 3 Đới trại khác hệ – máu vàng (Tốc – Hỏa – Băng- Thổ -Lôi) => Dư khánh
=> Thu phục Lục ngô thần xanh – không cần máu vàng – chỉ cần đứng gần và kiên trì thu phục – bắt con Lục ngô thần này phê lắm, nhiều khi ức chế => Dư khánh => nhận bản đồ khổn tiên lên T5 lên tìm bàn cổ (không phải boss nhé- chỉ tìm để nhận nhiệm vụ thôi)
=> Giết Đại điêu – Bích du cung 5 – thường ra 18h30 hoặc sau bảo trì – chính mình phải là người kết boss (tổ đội đánh còn 1% mình lao vô xúc) –nếu trong 3 ngày không giết được đại điêu về Dư khánh nhận lại nhiệm vụ tìm bàn cổ.
Phần thưởng: 1 món 10x (Chân – đai – Đầu ) – danh hiệu bàn cổ víp Biểu tượng cảm xúc grin.

Lưu ý: Giết là giết
– Thu phục và không được giết – máu vàng bắt nó về quy án.
– Quái xanh thì nó ra khắp mọi nơi – chỉ cần bạn chọn chỗ nào nhiều quái mà đánh nó sẽ ra.
– Auto chọn chế độ đánh quái thường – để lại quái thủ lĩnh – thường xuyên xem lại vì có thể chết hoặc người khác xơi mất boss.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *